30
kwiecień
2015

Pomocy ofiarom kataklizmu w Nepalu

Pomocy ofiarom kataklizmu w Nepalu

Nepal i kraje sąsiednie zostały dotknięte trzęsieniem ziemi. Liczba ofiar śmiertelnych kataklizmu sięga wielu tysięcy osób a oprócz tego tysiące osób zostało rannych. Zniszczonych jest wiele miast i wiosek, gdzie z trudem trwa szacowanie strat z powodu uszkodzonych elementów infrastruktury. Drogi są nieprzejezdne, a wiele domów uległo kompletnemu zniszczeniu bądź zostało zasypanych przez zwały osuwającej się ziemi. Największym problemem jest zapewnienie potrzebującym dostępu do czystej wody i środków czystości oraz podstawowa pomoc medyczna dla poszkodowanych. 

W odpowiedzi na apel Papieża Franciszka o braterską solidarność z ofiarami trzęsienia ziemi w Nepalu Caritas Polska apeluje o modlitwę oraz zbiórkę ofiar do puszek w kościołach w dniu 10 maja.

Środki można też wpłacać na konto Caritas Polska - PKO BP: 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 z dopiskiem NEPAL lub wesprzeć zbiórkę wysyłając SMS charytatywny z hasłem POMAGAM na numer 72052.

Wyrażamy podziękowanie za gotowość podjęcia aktu miłosierdzia wobec cierpiących.

18
kwiecień
2015

Deklaracje uczestnictwa w życiu Wspólnoty

Deklaracje uczestnictwa w życiu Wspólnoty

Realizując zapis statutu naszego Duszpasterstwa oraz mając – w dalszej perspektywie – intencję jego rozwoju prosimy, aby wierni identyfikujący się z naszą Wspólnotą wypełnili i złożyli deklarację uczestnictwa w modlitwie i liturgii sprawowanej zgodnie z nadzwyczajną formą Rytu Rzymskiego. Deklaracje można odbierać i składać w zakrystii. 

Pragniemy zaznaczyć, że niemożliwe jest zaangażowanie w jakiekolwiek dzieła, inicjatywy czy grupy działające w ramach naszego duszpasterstwa, bez złożenia deklaracji.

13
marzec
2015

Papież Franciszek – dar i nadzieja dla Kościoła

Papież Franciszek – dar i nadzieja dla Kościoła

Dziś obchodzimy drugą rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Ojca Świętego Franciszka, który jest dla Kościoła darem i nadzieją. Jego wyrazista osobowość, styl duszpasterski i radykalizm ewangeliczny budzą autentyczny szacunek.

Posługa czuwania nad Winnicą Pana, strzeżenia w niej każdej osoby, zwłaszcza najuboższych i najbardziej potrzebujących, poprowadziła w tych pierwszych dwóch latach pontyfikatu naszego papieża Franciszka do przypomnienia nam wszystkim prawdy o małżeństwie i rodzinie. Rodzina jest miejscem kształtowania dojrzałego człowieczeństwa, a jednocześnie cegiełkami służącymi do budowania społeczeństwa. Wśród podstawowych prawd o małżeństwie i rodzinie, od których odstąpić nam nie wolno, papież Franciszek wymienia: nierozerwalność, jedność, wierność i otwarcie na życie.

Dzisiejsze święto papieskie i nasza modlitwa za naszego papieża Franciszka, zanoszona w tym szczególnym czasie przygotowania do październikowego zwyczajnego zgromadzenia Synodu o rodzinie, pozwalają nam prosić Boga, aby moc Ducha Świętego towarzyszyła Ojcu Świętemu we wszystkich Jego działaniach i zamierzeniach, w owocnej i odważnej posłudze Ludowi Bożemu.

5
marzec
2015

Rekolekcje wielkopostne w Parafii i w naszym Duszpasterstwie na Piasku

Rekolekcje wielkopostne w Parafii i w naszym Duszpasterstwie na Piasku

Zapraszamy do wzięcia udziału w czterodniowych rekolekcjach wielkopostnych zorganizowanych przez Parafię pw. NMP na Piasku i Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Wrocławskiej, które rozpoczną się w III Niedzielę Wielkiego Postu (8 marca). Nauki rekolekcyjne będzie głosił ks. Jarosław Powąska z Diecezji Kaliskiej, Doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Niedziela, podczas mszy o godz. 9.00 i 18.00

Poniedziałek - Wtorek - Środa, podczas mszy o godz. 18.30

W czasie Wielkiego Postu słyszymy wezwanie Pana do pełnienia dobrych czynów. Jakie to czyny? To modlitwa, post i jałmużna. Te trzy ważne, dobre czyny nie są jedynie miarą wielkopostnej ascezy, lecz przede wszystkim są sprawdzianem praktycznej miłości i taki koloryt –  koloryt miłości – nadają chrześcijańskiej pokucie.

W czasie czterdziestu dni Wielkiego Postu warto zaplanować czas rekolekcji, czas zastanowienia się nad sobą i nad swoim życiem. Zatrzymać się na chwilę, wyciszyć i zamyślić. Spotkać Boga i spotkać się sam na sam ze sobą. Trzeba wyjść na „pustynię”, bo tam jest cisza, spokój i milczenie. Wtedy można usłyszeć siebie. A może właśnie tegoroczne nauki rekolekcyjne będą dla mnie swoistą pustynią, powrotem do źródeł?

Rekolekcje wielkopostne to taki szczególny i wyjątkowy czas w roku liturgicznym Kościoła. Jest to czas próby, czas lekcji i nauk, kiedy uczymy się roztropności, mądrości ducha i stajemy się lepsi. Czas rekolekcji jest bardzo znanym aktem pokutnym w Kościele od wieków – aktem duchowych ćwiczeń. Dlatego rekolekcje odprawiają wszyscy: papież, biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice, małżonkowie, rodzice, dziadkowie, studenci, uczniowie, osoby chore i niepełnosprawne, osoby samotne i rozwiedzione… Kościół naucza i przygarnia wszystkie owieczki rozproszone na całym świecie.

1
luty
2014

Ojczyzna prosi Cię o modlitwę różańcową!

Ojczyzna prosi Cię o modlitwę różańcową!

Przybywam do Ojczyzny. Pierwszym słowem, wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach, był pocałunek tej ziemi: ojczystej ziemi. – Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

                                                                         bł. Jan Paweł II

Apelujemy, by cała Polska zaczęła odmawiać Różaniec za Ojczyznę! Jest to szansa na ocalenie konkretnego człowieka i kraju. Nie ocalą nas ani ONZ, ani Unia Europejska, ani wielkie Niemcy czy Rosja. Ocalić nas może tylko sam Bóg, wielka Jego moc i Święta Opatrzność.

Trzeba nam więc wracać do Boga. Polsko, wróć do Boga! Wy, którzy bluźnicie – wracajcie do Boga! Którzy łamiecie przysięgi małżeńskie, którzy się rozwodzicie i niszczycie życie swoje oraz waszych rodzin – wracajcie do Boga, doceńcie wartość życia rodzinnego! Którzy krzywdzicie drugiego – dostrzeżcie w nim brata, wracajcie do Boga!

Musimy zacząć nowy rok od żarliwej modlitwy i od własnego nawrócenia. Dotykamy tutaj ogromnej mocy modlitwy różańcowej. Nieszczęścia, jakie przeżywa nasza Ojczyzna – dramaty gospodarcze, bezrobocie i wielka emigracja zwłaszcza młodego pokolenia, fatalny stan służby zdrowia, bieda i problemy moralne – to wszystko wymaga wielkiej modlitwy wstawienniczej. Polskę uratuje dziś jedynie Różaniec!

Dlatego wołamy dziś do wszystkich Polaków, świeckich i duchownych: Chwyćmy za różaniec! To jest lekarstwo, które może ocalić naród. Tylko Maryja może poprowadzić do zwycięstwa!

Niech modlitwa różańcowa zaistnieje w każdym polskim domu, w każdej polskiej rodzinie, w polskiej duszy. Niech ona nas ocali. Niech Różaniec ocali Polskę!

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Tygodnika „Niedziela”: http://www.niedziela.pl/dzial/111