27
sierpień
2014

Zaproszanie na pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w sobotę 25 października 2014 roku

Zaproszanie na pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w sobotę 25 października 2014 roku

Zbliża się październik, w którym, jak co roku, zwracamy się myślą i sercem w stronę Patronki Ziemi Śląskiej – Świętej Jadwigi i pielgrzymujemy do jej Sanktuarium w Trzebnicy, które stanowi centrum kultu. Tutaj nieprzerwanie od 1267 roku przybywają pielgrzymi z kraju i zagranicy, a zwłaszcza z Niemiec i Czech. Na przestrzeni minionych wieków grób Świętej Jadwigi nigdy nie był opuszczony, a po drugiej wojnie światowej stał się ważnym elementem w procesie integracji ludności na Dolnym Śląsku.

Nawiązując do bardzo wielu chlubnych tradycji pielgrzymowania do sanktuarium oraz mając na względzie potrzebę integracji środowisk wiernych skupionych wokół tradycji łacińskiej, zapraszamy do wspólnej pielgrzymki do Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, w dniu 25 października 2014 roku.

Centrum naszego spotkania będzie Msza Święta celebrowana w rycie trydenckim pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, Metropolity Wrocławskiego Seniora.

1
luty
2014

Ojczyzna prosi Cię o modlitwę różańcową!

Ojczyzna prosi Cię o modlitwę różańcową!

Przybywam do Ojczyzny. Pierwszym słowem, wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach, był pocałunek tej ziemi: ojczystej ziemi. – Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

                                                                         bł. Jan Paweł II

Apelujemy, by cała Polska zaczęła odmawiać Różaniec za Ojczyznę! Jest to szansa na ocalenie konkretnego człowieka i kraju. Nie ocalą nas ani ONZ, ani Unia Europejska, ani wielkie Niemcy czy Rosja. Ocalić nas może tylko sam Bóg, wielka Jego moc i Święta Opatrzność.

Trzeba nam więc wracać do Boga. Polsko, wróć do Boga! Wy, którzy bluźnicie – wracajcie do Boga! Którzy łamiecie przysięgi małżeńskie, którzy się rozwodzicie i niszczycie życie swoje oraz waszych rodzin – wracajcie do Boga, doceńcie wartość życia rodzinnego! Którzy krzywdzicie drugiego – dostrzeżcie w nim brata, wracajcie do Boga!

Musimy zacząć nowy rok od żarliwej modlitwy i od własnego nawrócenia. Dotykamy tutaj ogromnej mocy modlitwy różańcowej. Nieszczęścia, jakie przeżywa nasza Ojczyzna – dramaty gospodarcze, bezrobocie i wielka emigracja zwłaszcza młodego pokolenia, fatalny stan służby zdrowia, bieda i problemy moralne – to wszystko wymaga wielkiej modlitwy wstawienniczej. Polskę uratuje dziś jedynie Różaniec!

Dlatego wołamy dziś do wszystkich Polaków, świeckich i duchownych: Chwyćmy za różaniec! To jest lekarstwo, które może ocalić naród. Tylko Maryja może poprowadzić do zwycięstwa!

Niech modlitwa różańcowa zaistnieje w każdym polskim domu, w każdej polskiej rodzinie, w polskiej duszy. Niech ona nas ocali. Niech Różaniec ocali Polskę!

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Tygodnika „Niedziela”: http://www.niedziela.pl/dzial/111

1
luty
2014

Deklaracje uczestnictwa w życiu Wspólnoty

Deklaracje uczestnictwa w życiu Wspólnoty

Realizując zapis statutu naszego Duszpasterstwa oraz mając – w dalszej perspektywie – intencję jego rozwoju prosimy, aby wierni identyfikujący się z naszą Wspólnotą wypełnili i złożyli deklarację uczestnictwa w modlitwie i liturgii sprawowanej zgodnie z nadzwyczajną formą Rytu Rzymskiego. Deklaracje można odbierać i składać w zakrystii. 

Pragniemy zaznaczyć, że niemożliwe jest zaangażowanie w jakiekolwiek dzieła, inicjatywy czy grupy działające w ramach naszego duszpasterstwa, bez złożenia deklaracji.

10
grudzień
2013

Zapraszamy nowych ministrantów

Zapraszamy nowych ministrantów

Będąc małym ministrantem pojechałem na diecezjalną pielgrzymkę ministrantów do Gościkowa-Paradyża (Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska). Choć niewiele pamiętam z tamtego okresu, to jednak utkwiło mi w pamięci zdanie ówczesnego ordynariusza biskupa Adama Dyczkowskiego: „Gdy ja byłem ministrantem to największą trudność sprawiało mi przenoszenie mszału na drugą stronę ołtarza. Bo kiedyś trzeba było nawet takie rzeczy robić. Ale zawsze chętnie służyłem do mszy”. 

Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że kiedyś i ja dostąpię tego zaszczytu przenoszenia mszału z jednej na drugą stronę ołtarza. Dokładnie tak jak napisałem: to jest zaszczyt. Służba Bogu jest darem i zaszczytem, którego mogą dostąpić katolicy. W szczególności mężczyźni mogą służyć Bogu podczas liturgii. Czy jest to trudne? Może na początku. Ale po pewnym czasie trudności jest coraz mniej, a sprawia to coraz większą radość. W naszym duszpasterstwie obecnie mamy 17 ministrantów w różnym wieku (od szkoły podstawowej do studentów studiów III-go stopnia), w różnym stanie cywilnym (w większości kawalerowie, ale też mężowie i ojcowie), o różnych zainteresowaniach (historycy, matematycy, chemicy, lekarze, informatycy itd.) i w różnym stopniu zaawansowania (część jest ceremoniarzami, część spełnia podstawowe funkcje, ale są też tacy co przyjęli już z rąk biskupa posługi lektoratu i akolitatu, więc mogą nawet śpiewać lekcje, a w szczególnych wypadkach nawet pełnić rolę subdiakona). Jesteśmy grupą otwartą, wesołą, ale co najważniejsze nawzajem utwierdzamy się w wierze i pogłębiamy ją.

Zapraszamy każdego mężczyznę, tudzież chłopca, do wstąpienia w nasze szeregi. Nie lękajcie się! Każdy z nas zaczynał od podstaw. Starszych prosimy po prostu o podejście do naszego duszpasterza i zgłoszenie się. Nie trzeba znać sposobu służenia czy łaciny. Wszystkiego was nauczymy. Prosimy też rodziców, aby zachęcali swoich synów do służenia. Można się zgłaszać codziennie po każdej Mszy Świętej. Czekamy na was! – „Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską, do świątyni Boga Jakubowego!” (Iz 2,3)